Povolení a dokumenty

Jaké povolení a dokumenty je nutné vyřídit na úřadech v souvislosti s hypotékou.

Peníze´

Zařizování veškerých povolení a dokumentací na úřadech

Stavba

 • Koupený pozemek musíte zaregistrovat do katastru nemovitostí
 • Zajistěte si projektanta
 • Územní rozhodnutí - prověřte, jestli územní plán obce počítá s výstavbou rodinného domu na vaší parcele nebo se předem domluvte na změně územního plánu a zařazení mezi stavební pozemky, jinak není na možné pozemku stavět.
 • Územní řízení - pro příslušný stavební úřad musí projektant zpracovat dokumentaci, aby bylo na základě územního řízení možné vydat rozhodnutí o umístění stavby.
 • Projekt
 • Žádost o stavební povolení - Stavebník navštíví s projektantem stavební úřad s projektovou dokumentací, úřad porovnává její kompatibilitu s územním plánem obce a rozhodne o povolení. Zákon stanovuje pro rozhodnutí 30 denní lhůtu. Může se stát, že předložená dokumentace nebude dostačující a pak se stavební řízení pozastaví a vyřizování se protáhne.
 • Ocenění nemovitosti na základě projektu odhadcem. Pro banku je velmi důležitý odhad nemovitosti, protože na jeho základě stanovuje konečnou výši úvěru.
 • Rozpočet stavby

Katastrální úřad

Žadatelé o hypotéku se tomuto úřadu nevyhnou.

 • vložení koupeného pozemku do katastru - na jeho základě jede získat stavební povolení
 • žádosti o vklad rozestavěné nemovitosti současně s její zástavou ve pospěch banky
 • Pokud je zástavou jiná nemovitost, pak je nutné také ji vložit jako zástavu do KN
 • Po dokončení stavby se zapisuje do katastru nemovitostí hotový dům