Hypotéky

Témetem této stránky jsou hypotéky a vše co s nimi souvisí

Peníze´

Hypoteční úvěry - hypotéky

Hypotéka znamená zástavu nemovitostí, která zajišťuje věřiteli jeho pohledávku tak, že jí může přednostně před ostatními věřiteli krýt z prodeje nemovitosti, pokud dlužník ve dohodnuté lhůtě nesplatí svůj dluh i s úroky. Jedná se o dluh nebo pohledávka váznoucí na nemovitosti, který je zaručen zástavním právem k této nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí. Hypotéka má počátky už v antickém Řecku jako forma zajištění půjček. Hypotéka je základem hypotečního úvěru jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti a to i rozestavěné.

Hypotéční úvěry

Hlavními výhodami hypoték je nízké úročení a dlouhá doba splácení. Pokud máte dostatečný příjem, pak je možné hypotéku vyřídit během pár týdnů. Jestliže máte připraveny dokumenty vyžadované bankou a jste ochotni si připlatit, tak lze dobu vyřízení zkrátit na několik dnů. Hypotékou nemusíte financovat jen prostory sloužící k bydlení, ale můžete jí využít také na prostory k podnikání nebo nemovitosti kupované jako investice.

Na co je možno použít hypotéku

 • nákup nemovitosti (pozemku, bytu, rodinného domu) do vlastnictví
 • financování výstavby nemovitosti, vztahuje se také na přístavby, nástavby a vestavby
 • zaplacení modernizace nemovitostí rekonstrukcí a oprav
 • koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických podílů
 • splacení už poskytnutých půjček a úvěrů použitých k investování do nemovitostí

Výše úvěru

Hypotéky se poskytují do výše 80-90% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. Protože cenu stanovuje odhadce, který bývá spolčený s bankou, tak v praxi je možné počítat s hypotékou okolo 70 procent z skutečné ceny nemovitosti.

Hypotéku nedostanete na částku menší než sto tisíc.

Dalším omezením je to, že banky požadují, aby po odečtení splátky úvěru, výdajů na jídlo a dalších plateb jako pravidelné pojistné, inkaso atd. zůstávala domácnosti dlužníka finanční rezerva. Ta se odvíjí buď od životního minima, nebo z částky splátky.

Lhůta splatnosti

Hypotéky je možno splácet od 5 do 30 let. Nejčastější doba splatností bývá 10 až 20 let. Při době splatnosti do 10 let jsou měsíční splátky docela vysoké. 25 - 30 let je naopak zbytečně dlouhá doba a úvěr se tak prodražuje. Optimální doba splácení hypotéčních úvěrů bývá okolo 15 let u úvěrů bez státní podpory a kolem 20 let pro úvěry se státní podporou.

Způsob čerpání

Úvěry podložené hypotékou je možné čerpat postupně nebo jednorázově, v závislosti na konkrétním účelu hypotéky. Čerpání je ale umožněno po zápisu zástavního práva k zastavené nemovitosti ve prospěch hypotéčního věřitele.

Úroková sazba

Stanovuje se individuálně na základě posouzení bonity klientů a dalších individuálních charakteristik jako je například rodinný stav na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu smlouvy. Na výběr bývají dvě možnosti fixní nebo pohyblivá sazba.

 • Fixní sazba - tato sazba je většinou domlouvána na 1 až 10 let. Na dohodnutou dobu banka garantuje stejnou výši úroků a státní podpory jaká platila v době uzavření smlouvy. Pozor u této sazby vpodstatě nejde bez sankčního poplatku provádět změny nebo úvěr předčasně splatit.
 • Pohyblivá sazba - mění se v závislosti na pohybu úrokových sazeb na trhu a vývoji výše státní podpory

Pozor: nízká úroková sazba se může po uplynutí fixační doby kvůli změně tržních úroků podstatně změnit.

Poplatky

Zájemce o hypotéku musí, kromě úroků počítat s následujícími druhy poplatků:

 • za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr, tenko poplatek bývá vyjádřen procenty z požadované výše úvěru a má stanovenou minimální a maximální výši, poplatek bývá nevratný i v případě zamítnutí žadosti, proto banky nabízejí předběžné konzultace
 • měsíční poplatek za vedení úvěru (většínou se pohybuje od 50 do 200 Kč za měsíc, větší poplatky platí zájemci o státní podporu)
 • poplatek za změnu podmínek
 • pojištění nemovitosti

Možnosti splácení

 • měsíčními splátkami anuitním způsobem s tím, že celková měsíční splátka je po celou dobu splácení neměnná - v počátečním období splácení hypotéky převažuje podíl úroku a k jeho konci je naopak vyšší podíl úmoru - jistiny)
 • často banky nabízejí klesající (degresivní), nebo rostoucí (progresivní) splátky

Někdy je možné se dohodnout na pravidelné měsíční splátce ve které se platí jen úrokya jistinu splácet po velkých částech například jednou za 5 let. Výhodou může být možnost investovat peníze, které by se jinak použily na splácení jistiny. Úrokové zatížení bohužel bývá v tomto případě vyžší.

Současně s měsíční splátkou se platí také paušální poplatek za správu a pojištění hypotéky.

Banky stanovují sankce za předčasné splacení ve výši ušlých výnosů z úroků, tomuto poplatku je možné se vyhnout, jestliže klient splatí úvěr dříve v době změny pevné úrokové sazby.

Pojištění

 • zastavena nemovitost musí být pojištěna ve všech případech
 • individuálně můžou banky požadovat životní nebo jiné pojištění
  • kapitálové životní pojištění: používá se pro případ, kdyby by majitel nemovitosti nemohl splácet, ale také pro zvláštní způsob splácení úvěru; je poměrně finančně náročné, zvyšuje měsíční splátku úvěru až o několik tisíc korun
  • rizikové pojištění: sjednává se pro případ neschopnosti splácet úvěr například z důvodu nemoci či smrti nebo ztráty zaměstnání

Částka pojistného plnění musí být vinkulována ve prospěch hypotéčního věřitele.

Státní podpora

U nově vzniklé bytovou jednotku, má vlastník nemovitosti nárok na státní finanční příspěvek k úrokům z hypotéčního úvěru. Dotace se odvíjí od průměrné výše úrokové sazby za daný kalendářní rok. V součansoti je z důvodů nízkých sazeb dotace nulová. Kromě této státní podpory je možné využít také daňových odpisů a podpory stavebního spoření.

Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers